Matematický klokan

Vyhlašuje:Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky a Katedrou algebry v Olomouci

Anotace: mezinárodní matematická soutěž, která vznikla v roce 1980 v Austrálii. Soutěží se podle věku, naše škola se zúčastňuje v kategorii Klokánek (4. a 5. třída ZŠ)  akategorie Cvrček (2. a 3. třída ZŠ). Soutěž probíhá ve všech krajích ČR v jednom termínu. Nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Ve školním roce 2015/2016 se zúčastnilo této soutěže na naší škole pět žáků.

Garant: Mgr. Libuše Chmelařová