Matematická olympiáda

Vyhlašuje:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyzikůa Matematický ústav akademie věd České republiky

Anotace: soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Na naší škole se týká žáků 5. ročníků, kde ze školního kola postupují ti nejlepší do okresního kola. Ve školním roce  2015/2016 se Ondřej Sus umístil v okresním kole na krásném 5. místě

Garant: Mgr. Libuše Chmelařová