Sportovní den tří škol

Vyhlašuje: pořádá jejkaždý rok jedna z účastnících se škol

Anotace:Již několik let probíhá ke konci školního roku setkání ZŠ Čermná n. O., ZŠ Žďár n. O.  a naší CZŠ.Jedna ze škol je pořadatelem a na její půdě se konají různé soutěže. Také probíhá turnaj ve vybíjené mezi školami. Vítěz obdrží pohár, který je putovní. Dále probíhají soutěže družstev ve  vědomostních disciplínách  zaměřených na přírodu ČR, dopravní výchovu, znalosti z vlastivědy, poznávání živých rostlin aj.  I zde obdrží vítězné družstvo putovní odměnu – velkého plyšového slona. Ostatní děti dostanou spoustu drobných odměn, sladkostí a diplomy. Tuto akci sponzorují firmy z Borohrádku a okolí.Pořadatelská škola vždy připraví pro své hosty pohoštění. V CZŠ ho zajišťují maminky žáků, které by si často nezadaly s renomovanými cateringovými firmami. Rodiče nám také pomáhají se zajištěním celé akce. V tomto školním roce jsme opět zvítězili ve vybíjené, putovní pohár je již druhým rokem k vidění v naší škole.

Garant: Mgr. Blanka Roháčková, Mgr. Jitka Kadrmasová