Storylines: Obr od Bodláčí hory

Vyhlašuje: Na Zemi ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Projekt finančně podporuje Česká rozvojová agentura.

Anotace:Učení příběhem je součástí inkluzivního vzdělávání na naší škole. Začleňujeme jej do běžného školního života i do školního vzdělávacího programu. Metoda storylines vtahuje děti do děje světa kolem nich, a tím je učí. Děje se tak prostřednictvím příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Příběh přináší učitel a následně do něj promítá konkrétní témata, formuluje klíčové otázky k prozkoumávání problému v rámci příběhu i výuky. Ostatní je na dětech a na jejich vlastním uvažování, dohodě a rozhodování.

Příběhem Obr od Bodláčí hory se děti učí dovednosti přijímat odlišnosti ve svém okolí. Rozvíjejí schopnost empatie k druhým, respekt, solidaritu, oceňování rozmanitosti a vědomí vlastního vlivu.

U nás se do projektu zapojil 1. a 5. ročník pod vedením třídních učitelek. Tvoří tak společné pracovní skupiny, které si osvojují umění být komunitou, která v praxi zažívá pocity sounáležitosti, porozumění a společného propojení.

Věříme, že příběh obra pomůže dětem uvědomit si, že každý patří k nějakému společenství a má v něm své místo a roli.

Marie-Jeanne McNaughton

„Příběhy umožňují dětem vystoupit ze svého světa, vstoupit do světa příběhua do svého světa se vrátit se zkušeností“

Martina Grycová

„Každý máme ve svém okolí i uvnitř sebe svého obra – někoho, komu nerozumíme, s kým se učíme žít.“

Nevládní nezisková organizace Na Zemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu.

Garant: Mgr. Jitka Kadrmasová, Bc. Irena Dyntarová

Vážení přátelé,

 

chceme s vámi sdílet informaci a radost, že projekt Global Storylines, který díky dlouhodobé práci s příběhy umožňuje otevírat globální témata i s dětmi na 1. stupni ZŠ,  byl odbornou porotou vybrán mezi 9 projektů (z celkem 89  do finále ceny za inovace ve vzdělávání Eduína.

 

Jsme moc rádi, že jsme se do dobrodružství se Storyline pustili (minulý školní rok s první a pátou třídou, letos projekt připravujeme pro další třídu). U nás v CZŠ to byl projekt Obr od Bodláčí hory.

 

 Budeme moc rádi, pokud Global Storylines v soutěži uspěje. A pokud ne, budeme rádi, že máme novou vzdělávací techniku, kterou děti milují.

 

Kolektiv pedagogů CZŠ Borohrádek.