Obědy pro děti

Vyhlašuje: Woman for woman o.p.s.

Anotace: Již druhým rokem využíváme projekt Obědy pro děti (www.obedyprodeti.cz), kdy pomáháme rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Cílem projektu je, zajistit obědy dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách.Pomoc z tohoto projektu je poskytována přímo prostřednictvím ZŠ na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem. Vytipované děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Tím mají zajištěnou pravidelnou, vyváženou a teplou stravu a nejsou vyčleněny z kolektivu svých spolužáků, kteří do jídelny na obědy dochází.

Garant: Zuzana Jindrová