Logická olympiáda

Vyhlašuje:  Mensa Česká republika

Anotace: Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Naše škola se účastní kategorií: žáci 1. třídy základní školy, žáci prvního stupně základních škol (2. – 5. třída).

http://www.logickaolympiada.cz/

Garant: Mgr. Jitka Kadrmasová