Adopce na dálku

Vyhlašuje: Diecézní katolická charita Hradec Králové

Anotace: charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Diecézní katolická charita Hradec Králové realizuje program Adopce na dálku Indii, ve státě Karnataka. Od roku 2000 spolupracuje s indickou diecézí Belgaum, kde je projekt veden pod názvem Bala Jeevan Jyothi („Dát naději a světlo dětem“). V roce 2005 jej rozšířila do indické arcidiecéze Bangalore, v níž je projekt veden pod názvem Asha („Naděje“).

Naše škola se do projektu zapojila v roce 2009 a každoročně přispívá na chlapce, jménem Pradeep, kterému je 12 let.  Ve škole prospívá s velmi dobrými známkami, nejvíce ho baví matematika. Rád by se stal lékařem. Žije ve 4členné rodině. Matka je v domácnosti a otec pracuje jako nádeník. Každoročně  dostáváme od Pradeepa  vysvědčení za uplynulý školní rok. Základní školní docházka trvá 10 let, nicméně pro získání kvalifikované práce se vyžaduje 12 let. Pokud to okolnosti dovolí, tak děti chodí do školy až do ukončení 12.třídy. Toto vzdělání je dostatečnou přípravou pro zaměstnání a také pro případné další studium na vysoké škole. Z důvodů vysokých nákladů na vysokoškolské studium se děti podporují pouze do ukončení 12. třídy. V případě, že je student nadaný, může požádat o vysokoškolské stipendium.  

Dopis od Pradeepa z prosince 2015:

Drazí sponzoři,

Doufám, že se máte dobře!

V červnu se znovu otevřela škola a bylo krásné vidět své kamarády a spolužáky po dvou měsících. Také jsme tento měsíc slavili Grand festival. V červenci jsme oslavili narozeniny mojí maminky a také výročí svatby mých rodičů, bylo to velmi vzrušující. Pozvali jsme naše sousedy a přátele, aby s námi sdíleli naše štěstí. V srpnu byly moje narozeniny. Slavil jsem je ve škole, rozdával jsem sladkosti svým kamarádům a učitelům. Také se slavil Den nezávislosti. Pověsili jsme vlajku a měli jsme bohatý kulturní program a také pochod. Na podzim přišlo období zkoušek, písemných prací a testů. Nyní se připravujeme na Vánoce, chystáme cukroví, sladkosti a dárky pro ostatní. Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc, jsem nesmírně vděčný za všechny finance, které mi posíláte! Přeji  Vám krásné Vánoce a do příštího roku mnoho štěstí.

Váš milující Pradeep

Garant: Zuzana Jindrová