Zaměstnanci školy 

Vedení školy:

Mgr. Blanka Roháčková, ředitelka školy

Pedagogický sbor:

Mgr. Jitka Kadrmasová, zástupkyně ředitelky

Univerzita Hradec Králové, speciální pedagožka
-   FCE a CAE, česká státní zkouška z Aj, úroveň jazyka C1
-   zaměřuje se na hodnotové vzdělávání, propojování výuky Aj do ostatních předmětů
-   kroužky Aj a Lego stavění

Mgr. Vladimíra Tučková, učitelka   

-          se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
-          vede relaxační a sportovní kroužek

Mgr. Irena Dyntarová , učitelka 

-          zaměřuje se na výuku etiky, náboženství, výtvarné výchovy
-          pracuje jako logopedická preventistka
-          vede keramický kroužek a logopedickou čtvrthodinku

 Mgr. Libuše Chmelařová, učitelka 

-          se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
-          vede sportovní kroužek a kroužek ručních prací

Barbara Barrow DiS., vychovatelka školní družiny

-          vede kroužek vaření a Školní parlament

Ludmila Voglová DiS., asistentka pedagoga

-          vede hudební kroužky – flétna, kytara, keyboard, dramatický kroužek

Zuzana Jindrová ml. , asistentka pedagoga

       -           vede sportovní kroužek, počítačové hry a kroužek Malý dobrodruh

Eva Hloušková, asistentka pedagoga

       -          vede kroužek Šikulky

Ivana Janečková, asistentka pedagoga

       -          vede počítačový kroužek a kroužek Malý dobrodruh

Dominik Drahný, asistent pedagoga

Ing. Zuzana Müllerová, DiS., asistentka pedagoga


Ostatní zaměstnanci:

Zuzana Jindrová, ekonomka školy

Petr Roháček,  řidič školního mikrobusu

 

Externí vedoucí zájmových kroužků:

Mgr. Martin Moravec, externí lektor rybářsko-mysliveckého kroužku