Zaměstnanci školy 

Vedení školy:

Mgr. Jitka Kadrmasová, ředitelka školy

  -         Univerzita Hradec Králové, speciální pedagožka
  -         FCE a CAE, česká státní zkouška z Aj, úroveň jazyka C1
  -         zaměřuje se na hodnotové vzdělávání, propojování výuky Aj do ostatních předmětů
      

Pedagogický sbor:

Mgr. Vladimíra Tučková, učitelka

-          se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Mgr. Irena Dyntarová , učitelka 

-          zaměřuje se na výuku etiky, náboženství, výtvarné výchovy 
-          pracuje jako logopedická preventistka

Mgr. Libuše Chmelařová, učitelka

-          se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Mgr. Lenka Klívarová, učitelka, speciální pedagog

Mgr. Iveta Ficnerová, učitelka

-         se zaměřením na hudební výchovu

Dominik Drahný, vychovatel ŠD

Ludmila Voglová DiS., asistentka pedagoga, t.č. MD

Zuzana Jindrová ml. , asistentka pedagoga

Eva Hloušková, asistentka pedagoga

Ivana Janečková, asistentka pedagoga

Ing. Zuzana Müllerová, DiS., asistentka pedagoga

Jaromíra Říhová, asistentka pedagoga


Ostatní zaměstnanci:

Zuzana Jindrová, ekonomka školy

Milan Kohoutek,  řidič školního mikrobusu

 

Externí vedoucí zájmových kroužků:

Mgr. Martin Moravec, externí lektor