Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 16.03.2018

 

Účast:    1. třída Matyáš Laža, Natálie Pírková
2. třída Klára Susová
3. třída Nela Lažová, Natali Hermanová
4. třída Natálie Skupinová, Jakub Hakkel
5. třída Lenka Tuljová, Šimon Trávníček

Dnešní zasedání bylo informativní. Proběhlo předání informací k setkání školních parlamentů v Kostelci nad Orlicí dne 20.03.2018 (co s sebou, co nás čeká). Plánovala se návštěva DD v Borohrádku (20.03.2018).
Členové obdrželi informace k:

- Veselá školička - dopoledne věnované aktivitám s MŠ Borohrádek (19.03.2018)
- zápis do 1. třídy (07.04.2018)
- Velikonoční tvoření (23.03.2018)
- velikonoční prázdniny.

 

Podané návrhy – schránka ohlasů (změny a připomínky k provozu CZŠ, spaní ve škole spojené s rautem (termín bude naplánován na dalším zasedání, podrobnosti budou
upřesněny).

 


 

Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 16.02.2018

 

Účast:   1. třída Natálie Pírková
2. třída Klára Susová, Johana Vernerová
3. třída
4. třída Natálie Skupinová, Jakub Hakkel
5. třída Lenka Tuljová, Šimon Trávníček

Na dnešním zasedání Parlamentu:

1) proběhlo zhodnocení Maškarního plesu z 15.11.2017. Byl vznesen požadavek na jiný druh hudby a jiné téma plesu - Rock´n´roll.
2) hodnotila se akce Sněhuláci pro Afriku - akce se vydařila, připomínky však byly k absenci uhlí a návrh, že by byla akce celodenní.

Podané návrhy - spaní ve škole, "Barevný týden" (návrhem plakátu byl pověřen předseda, opakování akce 1x za měsíc); kino HK x Borohrádek, velikonoční oslava. Vše k projednání na dalším zasedání.


 

Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 12.1.2018
 

Účast: 1. třída Matyáš Laža, Natálie Pírková
2. třída Klára Susová
3. třída Nela Lažová
4. třída Natálie Skupinová
5. třída Lenka Tuljová, Šimon Trávníček

Na dnešním zasedání proběhlo zhodnocení akce "vánoční krmení zvířátek". Akce se vydařila, návrh na každoroční opakování (připomínka k nevhodnosti suchého pečiva pro lesní zvěř). Připomenutí školní aktivity - bruslení a plavání.

 

Podané návrhy – konání školního plesu (1/2 času řízená lekce taneční lektorkou, 1/2 času samotný ples, místo konání - kino Borohrádek). Doporučeno k dalšímu projednávání.


 


Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 29.11.2017

 

Účast: 1. třída Natálie Pírková, Matyáš Laža
2. třída Klára Susová, Johana Vernerová
3. třída Nela Lažová, Natali Hermanová
4. třída Natálie Skupinová, Jakub Hakkel
5. třída Lenka Tuljová, Šimon Trávníček

Na dnešním zasedání Parlamentu se volil předseda a místopředseda ŠP.

Hlasování:
Předseda

Šimon Trávníček 7 hlasů/10
Lenka Tuljová 1 hlas/10
Natali Hermanová 1 hlas/10
Nela Lažová 1 hlas/10

Místopředseda

Lenka Tuljová 7 hlasů/10
Natálie Skupinová 1 hlas/10
Natali Hermanová 1 hlas/10
Nela Lažová 1 hlas/10

Předsedou byl zvolen Šimon Trávníček, místopředsedou Lenka Tuljová. Bez připomínek.

1) Dále proběhlo zhodnocení akce "kino" z 15.11.2017. ŠP došel k názoru, že na příští akci je třeba zlepšit zajištění občerstvení.
2) Předseda byl pověřen kontaktováním MěÚ Borohrádek, potřeba zavěšení ptačích budek v okolí CZŠ.
3) Plánování vánoční výzdoby školy, zdobení vánoční stromku.
4) Teoretické přípravy na akci "vánoční krmení zvířátek".

Podané návrhy - pravidelné docházení do DD Borohrádek. Doporučeno k dalšímu projednávání.

 

 

 

Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 3.11.2017

Na dnešním zasedání proběhlo zadání úkolů – tvorba loga, zvolení předsedy (vyhlášení přesunuto na další zasedání z důvodu malé účasti členů Parlamentu).

Účast:    1. třída Matyáš Laža
2. třída Klára Susová
3. třída Nela Lažová, Natali Hermanová
4. třída Natálie Skupinová, Jakub Hakkel
5. třída Lenka Tuljová

Omluveni: Natálie Pírková, Johana Vernerová, Šimon Trávníček 

 

Podané návrhy – vánoční výzdoba školy (osvětlení vstupních dveří), výroba vánočních ozdob a výrobků na adventní trhy, výroba přání pro Domov důchodců Borohrádek, návrh na spaní všech žáků ve škole, předvánoční krmení lesní zvěře.

Hlasování:
předvánoční krmení lesní zvěře 7x ano / 0x ne
vánoční stromek ve škole 7x ano / 0x ne


Zápis z mimořádného zasedání školního parlamentu ze dne 30.10.2017

Na dnešním zasedání se řešil program celé CZŠ na 15.11.2017.

Účast:    1. třída Natálie Pírková, Matyáš Laža
2. třída Klára Susová
3. třída Nela Lažová
4. třída Natálie Skupinová, Jakub Hakkel
5. třída Lenka Tuljová, Šimon Trávníček

Omluveni: Johana Vernerová, Natali Hermanová,

Podané návrhy – diskotéka, ochutnávka domácích specialit, atletický souboj, kino.

Hlasování:
diskotéka 3x ano / 5x ne
ochutnávka domácích specialit - návrh zamítnut z hygienických důvodů
atletický souboj - návrh zamítnut z důvodu chladného počasí
kino 6x ano / 0x ne