Zápis ze zasedání Školního parlamentu ze dne 14.1.2019

Účast:  1. třída Tereza Heroldová, Vít Hakkel
2. třída neuvolněni z výuky
3. třída Klára Susová, Romana Horáková
4. třída Nela Lažová, Jaroslav Kadrmas, Natali Hermanová
5. třída Karolína Fialová v.z.

Zhodnocení průběhu „cesta na oběd bez třídního řazení“ a „volný zasedací pořádek ve školní jídelně“ - vyhodnoceno kladně, žáci si nové uspořádání chválí, zdůrazňují větší spolupráci a bezpečnost při cestě.
Bruslení – 31.1.2019

Podané návrhy k projednání/ke schválení:

Oslava roku 2019, vytvoření Ekosystému, kino HK (film Jak vycvičit draka 3), dělené hodiny, střídání pedagogů v jednotlivých třídách, zakoupení triček pro členy ŠP, den deskových her, divadlo ve škole, malování na obličej (v rámci akce Škola pod lupou).

 

Schválené návrhy:

Kino HK (film Jak vycvičit draka 3)

Zadané úkoly:

Karolína Fialová zjistí možnost uvolnění z výuky u ŘŠ, objednání autobusu
Natali Hermanová zjistí informace k programu v kině, cenu za představení, přesný čas,
možnost rezervace promítání


 

Zápis ze zasedání Školního parlamentu ze dne 3.12.2018

Účast:  1. třída Tereza Heroldová, Vít Hakkel
2. třída Patricie Pejsarová, Matyáš Laža
3. třída Klára Susová, Romana Horáková
4. třída Nela Lažová, Jaroslav Kadrmas, Natali Hermanová
5. třída Karolína Fialová v.z.

Zrušená akce MS ve florbale – z důvodu nepříznivého počasí došlo ke zrušení vlakových spojů Borohrádek – Praha, nádr. Libeň. Všem přihlášeným účastníkům bude vrácena záloha na dopravu. Návrh náhrady – výlet za památkami do Prahy (přednostně pro účastníky zrušeného MS, max. 15 dětí, 2 dospělé osoby).

Podané návrhy k projednání/ke schválení:

Návštěva Tonga HK, výroba vánočních přání pro DD, spaní ve škole (jaro), sbírka zbytků pro Život s koněm z.s., cesta na oběd bez třídního řazení, volný zasedací pořádek ve školní jídelně, video na song

 

Schválené návrhy:

Výroba vánočních přání pro DD (realizace týden před vánočními prázdninami)
Cesta na oběd bez třídního řazení
Volný zasedací pořádek ve školní jídelně


 

Zápis ze zasedání Školního parlamentu ze dne 12.11.2018

Účast: 1. třída Tereza Heroldová, Vít Hakkel
2. třída Patricie Pejsarová, Matyáš Laža
3. třída Klára Susová, Romana Horáková
4. třída Nela Lažová, Jaroslav Kadrmas, Natali Hermanová
5. třída Vojtěch Hloupý


 

Podané návrhy k projednání/ke schválení:

Den mazlíčků v CZŠ, Zdobící den (tvoření), návštěva Tonga HK, seminář Etiketa v rámci vyučování, akce "Krabice od bot", Den pokusů

 

Schválené návrhy:

návštěva MS ve florbale v Praze (3.12.2018) - účas 10 dětí + 2 dospělí, cesta vlakem tam i zpět, finanční náklady - cca 200,-


 

Zápis ze zasedání Školního parlamentu ze dne 22.10.2018

Účast: 1. třída Tereza Heroldová, Vít Hakkel
2. třída Patricie Pejsarová, Matyáš Laža
3. třída Klára Susová, Romana Horáková
4. třída Nela Lažová, Jaroslav Kadrmas, Natali Hermanová
5. třída Vojtěch Hloupý

Volba předsedy a místopředsedy ŠP:
předseda - 6 hlasů/10 - Natali Hermanová
místopředseda - 5 hlasů/10 - Klára Susová


 

Podané návrhy k projednání/ke schválení:

návštěva MS ve florbale v Praze, občerstvení na Halloween party v rámci AJ, spaní ve škole (ŠP), třídění odpadu - pořízení kontejneru, koš na malé/nepoužitelné pastelky, výlet do Tonga, návštěva kina Cinestar

 

Schválené návrhy:

koš na malé/nepoužitelné pastelky - špačkoš (bude umístěn v prvním patře, vedle kontejneru na papír