Zájmové kroužky

Náplň jednotlivých kroužků:
  

Keramický kroužek

Práce s keramickou hlínou rozvíjí manuální zručnost, dětskou fantazii, tvořivost a představivost. Děti se zde seznamují s prací podle vlastního návrhu a učí se dodržovat dané pracovní postupy, které k výrobě keramiky neodmyslitelně patří. Radost z hotového výrobku je cennou zkušeností a motivací pro další tvoření.

Lektor: Mgr. Irena Dyntarová (absolventka SPŠ keramické v Bechyni)

 

Sportovní hry

Sportovní hry jsou rozděleny podle věku dětí na tři kroužky – mladší žáci (1. a 2. třída) a starší žáci a žákyně  (3. až 5.třída). Na sportovních hrách žáci cvičí na nářadí, hrají míčové a závodní hry. V rámci kroužků také trénují na různé sportovní akce např. zimní pětiboj, vybíjená, atletické závody apod. V těchto soutěžích bývají žáci úspěšní a postupují do okresních a krajských kol.

Lektor: Mgr. Vladimíra Tučková (mladší žáci)
Lektor: Dominik Drahný (starší žáci )

 

Sportovně taneční kroužek

Rozvoj sportovních dovedností, osvojení základních tanečních prvků zábavnou formou, účast na sportovních soutěží a veřejných vystoupeních (3.-5.třída) .

Lektor: Mgr.Libuše Chmelařová


Malý dobrodruh

Zábavně-vzdělávací kroužek plný dobrodružství pro všechny děti, které mají rády aktivní trávení volného času a rády se učí něco nového (2.-5.třída).

Lektor: Ing. Zuzana Müllerová, DiS.

 

Rybářsko-myslivecký kroužek

Od roku 2011 jsme tradiční rybářský kroužek rozšířili také o hodiny myslivosti a ochrany přírody. Vznikl tak trochu nový rybářsko-myslivecký kroužek. Pravidelně po týdnu se střídá výuka myslivosti a výuka rybaření. Pokud by dítě chtělo chodit pouze jednou za čtrnáct dní např. pouze na hodiny myslivosti, je to také možné. V našich hodinách se věnujeme nauce o rybářském řádu, lovu ryb, házení na terče, vycházky do přírody, poznávání rostlin a živočichů i s jejich focením, přikrmování zvěře, střelbu ze vzduchovek a luků, sledování naučných DVD...atd. Kroužek je zaměřen na vytváření kladného vztahu k přírodě a k její ochraně. 

Lektor: Mgr. Martin Moravec

 

Hudební kroužek- kytara, flétna

Hudební kroužek nabízí možnost seznámení s flétnou, kytarou nebo keyboardem. Děti se učí orientovat v notových či akordových zápisech, rozvíjí svůj vztah k hudebním nástrojům i k hudbě samotné. 

Lektor: Ludmila Voglová, DiS. 

 

Relaxační kroužek

Relaxační  kroužek je určen především dětem, které jsou na naší škole zařazené do integračního plánu (ADD, ADHD, VPU a jiné). Děti se zde učí aktivně odpočívat, poznávat samy sebe, svoje reakce při  hře a při spolupráci s ostatními. Získané zkušenosti  těmto dětem  pomáhají obstát v dětském kolektivu a posilují zdravé sebevědomí. 

Lektor: Mgr. Vladimíra Tučková
 

Klub zábavné logiky, deskových her a Lega

Náplní kroužku bude hraní deskových her, šachů, logických a strategických her, stavění ze stavebnic / Lego, Merkur, Geomag, Fisher Technic, Smart games, deskové hry, terminus club kvízy.... /

Lektor: Mgr. Jitka Kadrmasová 

 

Logopedická čtvrthodinka

Prevence řečových poruch je určen pro žáky 1. a 2. třídy. V rámci jedné čtvrthodiny děti procvičují správné dýchání, motoriku, motoriku mluvidel a dále dle individuálních potřeb.

Lektor: Mgr. Irena Dyntarová

 

Kroužek vaření a pečení

Je vítán každý, kdo rád pomáhá v kuchyni či vaří. Výběr jídel mnohdy volí děti. Naučí se připravovat jednoduché recepty naslano i nasladko a také se naučí zodpovědnosti, samostatnosti, trpělivosti, obezřetnosti a hygieně při práci.

Lektor: Barbara Barrow, DiS.

 

Šikulové

Budeme se zá bavnou formou seznamovat s novými pracovními postupy /malování, kreslení, koláže/, probouzet v dětech kreativitu, pohodu a pocit štěstí ze své práce a výrobků. Maskotem kroužku je Havran " Šikulák".

Lektor: Eva Hloušková

 

Úkolníček