Proč si vybrat naši školu?

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je stejný pro všechny. Učivo, které musí žáci zvládnout je pevně dané. Stejné ale není to, jak toho dosáhnout.

Je nás málo a máme spoustu času, chuti a energie. Jsme společenství, jsme rodina, jsme parta, jsme demokracie, jsme škola. Snažíme se pomocí efektivních nástrojů a metod  vychovat z našich žáků osobnosti s názorem, které se nebojí projevit a říci to, co si myslí. Bytosti, které umí diskutovat, jsou empatické, respektují ostatní a umí pracovat v týmu. Cílíme na to, aby se naše děti během příštích 5 - 10 let dokázaly zapojit do života ve svém okolí, byly v životě úspěšné, zodpovědné a šťastné. To je náš cíl. Jaký je ten Váš?