My a veřejnost              

Rádi se zapojujeme do dění ve městě i do celostátních charitativních projektů. Na městské oslavy – Májové oslavy a Rozsvěcení vánočního stromu nacvičujeme hudební či dramatické vstupy, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka a podpora misijní činnosti jsou naší součástí.