Velikonoční tvoření
 
Jedná se o činorodé odpoledne plné šumu, ruchu a tvoření. U jednotlivých stanovišť si děti mohou vyrobit jednoduché dekorace, ozdobit vajíčka a uplést pomlázku. Proslulá je i naše pekařská dílnička, kdy děti pečou mazance, pletence a maminky mají čas si navzájem popovídat. 
 
Často se zapojují i naši žáci a i oni sami mají své místo, kde uchystají zábavu pro ty mladší. Jejich aktivity vždy vítáme a těší nás, že chtějí svůj čas věnovat ostatním. S dobou velikonoční jsou spojeny i „kasičky postničky“, kam žáci ve třídách dávají své vlastní peníze za požitky, které si odřekli.