Velikonoční tvoření
 
Jedná se o činorodé odpoledne plné šumu, ruchu a tvoření. U jednotlivých stanovišť si děti mohou vyrobit jednoduché dekorace, ozdobit vajíčka a uplést pomlázku. Proslulá je i naše pekařská dílnička, kdy děti pečou mazance, pletence a maminky mají čas si navzájem popovídat. 
 
Často se zapojují i naši žáci, a i oni sami mají své místo, kde uchystají zábavu pro ty mladší. Jejich aktivity vždy vítáme a těší nás, že chtějí svůj čas věnovat ostatním. S dobou velikonoční jsou spojeny i „kasičky postničky“, kam žáci ve třídách dávají své vlastní peníze za požitky, které si odřekli. 
 
Tento školní rok se Velikonoční tvoření koná v pátek 12.dubna 2019 od 14:30 - 17:00.
 
 

Adventní tvoření

Adventní tvoření probíhá každoročně  v pátek před první adventní nedělí. V přízemí školy je možno vytvořit vánoční ozdoby a dekorace, upéci tradiční pokrmy a uvázat adventní věnce.  Je určeno pro širokou veřejnost.
 
Tento školní rok se Advetní tvoření koná 30.11.2018 od 14:30 - 17:00.