Kasičky postničky

 

Čtyřicet dní se postil Ježíš na poušti, čtyřicet dní byl Mojžíš na hoře Sinaj a za stejnou dobu došel Eliáš o chlebu a o vodě k hoře Chorebu.

 

Čtyřicet dní trvá doba postní. V době půstu si odříkáme požitky. Peníze, které tak děti ušetří, mohou darovat potřebným. V každé třídě je k dispozici papírová kasička, zvaná postnička, do které děti mohou vložit částku, která odpovídá požitku, který si odřekly (sušenka, lízátko…). Jedná se o jejich vlastní peníze, ne peníze rodičů. Jde tedy vždy o poměrně malé částky.

 

Peníze jsou použity pro lidi v nouzi. Pokud je děti chtějí darovat přímo určité skupině, odhlasují si ve třídě, komu je pošlou. Celému projektu předchází celoroční  práce s dětmi na různá etická témata. Akci pořádá Charita ČR.