ŠKOLNÍ   ZPRAVODAJ   –  ZÁŘÍ 2017

 

Vážení rodiče,

Je tu opět září a my vstupujeme do jubilejního školního roku. Již 25. rokem se otevírají dveře naší školy novým prvňáčkům i stávajícím žákům. Děkujeme za Vaši důvěru, se kterou nám svěřujete své děti, a již se moc těšíme, co zajímavého zažijeme. Vize naší školy: „Otevřené, tolerantní a bezpečné prostředí s rovnými šancemi pro všechny. Chceme, aby naši žáci byli zodpovědní, cílevědomí a zároveň šťastní.“                              

Krásný konec léta všem přejí zaměstnanci CZŠ.

 

Od 5. do 11. 9.jezdí Emánek odpoledne jako v pátek – tj. od 13,30 hodin od ZŠ TGM (velká škola). Ráno dle jízdního řádu, který obdržíte. Seznam kroužků, do kterých se děti mohou přihlásit, dostanete u třídního učitele i s přihláškou, odevzdejte do 15. 9. 2017. U přihlášky je rozhodováno podle data odevzdání. Odpolední kroužky začínají v PO 2. října 2017.

 

První ročníkvyučování končí v 10,55 h  - od 5. do 8. 9. (do pátku) z důvodu přizpůsobení se dětí novému režimu. Děti si lze vyzvednout již v 11 hodin!!!  Ostatní prvňáčci mohou zůstat ve ŠD, na oběd půjdou s družinou.

 

Školní družina je otevřená ve školním roce 2017/2018  od 6,00 h do 15,30 hodin.Ranní a odpolední družinanení určena pro žáky 4. a 5. ročníku (kromě dojíždějících), po obědě odcházejí sami domů. Ráno budou přicházet nejdříve v 7,45 hodin ke škole. Dříve nebudou vpuštěni do budovy.

Žádáme rodiče, aby během školního roku z bezpečnostních a hygienických důvodů nevstupovali do tříd a družiny. Tento bod je nově upraven Školním řádem CZŠ. Nové nařízení se netýká 1. školního dne.

 

Školní poplatky – vybíráme 350,- Kčna pomůcky za 1. pololetí školního roku (pracovní sešity, sešity, některé speciální barvy, pomůcky na VV, PČ, kopírování, čtvrtky aj.).

1. ročník má učební pomůcky a učebnice na I. pololetí zdarma.

 

Sbíráme opět žaludy a kaštanypro lesní zvěř (čeká na vás odměna).

 

Pitný režim – 30,- Kčza každý měsíc. Ochucený čaj je pro děti během dopoledne i odpoledne k dispozici na chodbě v každém patře. Pokud dítě nevyužívá připravené školní pití, rodiče mu zajistí pitný režim z domova formou balené vody, minerálky, čaje atd.

 

28. 9. (čtvrtek) – sv. Václav– státní svátek – děti do školy nejdou! V pátek 29. 9. bude ředitelské volno – děti zůstávají doma, obědy v ŠJ odhlásíme hromadně.

 

Rozvrhy tříd, jízdní řád Emánka, informace o poplatcích aj. obdržíte od svých třídních učitelů. Do školy volejte na tel. 494 381 228 – paní Z. Jindrová.

Do Emánka volejte na tel. 604 954 709 – ŘŠ B. Roháčková, řidič P. Roháček – 737 952 261.

 

Přibalte dětem hrníček na čaj, ručník (nosí každý týden domů vyprat), papírovou krabici s kapesníčky a 2 ks WC papíru na každé pololetí.

Pomůcky na vyučování:

 1. Pomůcky na VV, PČ– do kufříku dětem připravte: vodové, temperové a anilínové barvy, štětce kulaté (velikost 2, 6, 8, 12) i ploché (vel. 6, 8, 12), nůžky, lepidlo na papír (tuhé – tyčinka), lepidlo Tenyl, zástěru, ubrus, hadřík, kelímek na vodu, paletu, pastely,“Plasticolor“, modelínu, voskové pastelky, tužky č. 1 a 2 (B, HB), složku barevného papíru. U výtvarných potřeb dbejte, prosím, na kvalitu a kupujte zavedené značky (Koh-i-noor, Maped, Herlitz…), někdy vodovky nebo pastelky bohužel vůbec nebarví. Vše bude přehledně uloženo v kufříku nebo plastovém boxu.

 2. Pomůcky na TV– do velké látkové tašky: tepláky, kraťasy, tričko, botasky nebo cvičky do tělocvičny a botasky na ven, ponožky. Cvičební úbor nosí děti 1x za měsíc domů vyprat.

 3. Poplatky za Emánka(červen) uhraďte, prosím, do konce září. Jízdné se platí za každé dítě, které dojíždí Emánkem, začátkem následujícího měsíce dle počtu jízd a vzdálenosti.

 4. Vyplňte, prosím, Zápisní lístek do školní družiny a podepište seznámení s jeho řádem a vraťte co nejdříve paní učitelce.

 5. Vyplňte dětem ŽK, podepište na zadní straně Výpis zeŠkolního řádu, tím stvrzujete souhlas a seznámení s řádem školy. Celé znění Školního řádu najdete na webových stránkách školy.

 6. Přezůvky dětem podepište a dejte je do řádně podepsaných látkových pytlíků. Děti si nosí s sebou přezůvky na oběd do školní jídelny.

 7. Všechny pomůcky, prosíme, dětem podepište.

 8. Obědy dětem objednáváte a odhlašujete sami a platíte na konto ŠJ při ZŠ TGM v Borohrádku.

 9. Od 3. ročníku si žáci donesou pomůcky na geometrii – trojúhelník s ryskou, rovné pravítko 30 cm dlouhé, kvalitní kružítko s náhradními tuhami, ořezané tužky č. 2,3 (HB, H, dříve F).

 10. Rozvrh hodin je nalepený v ŽK

 11. Obalte, prosím, všechny učebnice, pracovní sešity a sešity včetně notýsku do 11. 9. 2017.

   

  •  Vítáme novou asistentku pedagoga ve 4. ročníku Ing. Zuzanu Müllerovou, DiS.

   

   

  Připravujeme na říjen:

   

  Novinka již druhým rokem:

  Rádi bychom našim žákům propůjčili větší díl odpovědnosti za rozhodování o třídě a škole. Žákovský parlament je prostředek, pomocí něhož se žáci učí odpovědnosti, spolupráci a vztahu ke svému okolí. Díky své činnosti pomáhá zlepšovat klima školy, propojuje žáky a pedagogický tým.

  Každá třída do parlamentu vyšle dva zástupce. Žáci, kteří budou mít o tuto funkci zájem, budou v září kandidovat a zúčastní se volby 3. 10. 2017. Zvolené „parlamenťáky“ na školní rok 2017/2018 do jejich úřadu slavnostně uvede starosta města.

  Termín (den a hodina) schůzek parlamentu se bude odvíjet podle potřeb a rozvrhů zvolených dětí. Žáci se budou scházet pod vedením dospělého, budou mít svou nástěnku, sami budou vymýšlet podněty k chodu školy, kulturní akce, plánovat výlety atd.

   

  Cibulkový den – 13. 10. (pátek)- Děti si donesou  5 - 7 ks cibulek narcisek, tulipánů, modřenců, bledulí, sněženek aj. a samy si je zasadí na zahradě u školy. Dejte, prosím, dětem motyčky, lopatky a pracovní rukavice. Na jaře se všichni budeme radovat z voňavých a barevných květů.

  Akce proběhne v rámci projektu „72 hodin“.

   

   

                   Přejeme všem šťastné vykročení do školního roku.

   

Církevní základní škola Borohrádek

Nádražní 233, Borohrádek 517 24
tel: 494 381 228
email: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz